Organizaţii europene anti-religie, pro-avort, pro-homosexualitate

12310448_727744560690685_6743689772303226946_n

1, Asociaţia Internaţionala a Lesbienelor şi Homosexualilor (ILGA) – Europa

Sediu: Belgia
Co-președinți: Paulo Corte-Real, Joyce Hamilton

ILGA-Europa este filiala europeană zonală a Asociaţiei internaţionale a lesbienelor, homosexualilor, transsexualilor şi a intersexualilor (Internaţional Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association). Aceasta pretinde a fi o asociaţie non-guvernamentală umbrelă ce reuneşte 408 organizaţii din 45 de ţări europene. Este unul dintre cele mai radicale grupuri de lobby ce promovează interesele celor ce practică homosexualitatea, pe lângă Uniunea Europeană şi Organizaţia pentru securitate şi cooperare din Europa (OSCE). Are statut participativ în Consiliul Europei.

ILGA afirmă deschis că primeşte, încă din 2001, cea mai mare parte a fondurilor sale din partea Comisiei Europene. Mai mult, se bucură de statut consultativ în Consiliul economic şi social al Naţiunilor Unite (ECOSOC) cu toate că, una dintre cerinţele impuse organizaţiilor non-guvernamentale ce solicită statut consultativ în Naţiunile Unite este: „ca partea cea mai însemnată a fondurilor organizaţiei în cauza să rezulte din contribuţiile filialelor naţionale, a membrilor individuali sau a altor părţi non-guvernamentale”. Estimarea bugetului organizaţiei pentru anul 2012 arată că Comisia Europeană a acordat suma de 1.017.055 €, din venitul total de 1.950.000 € al ILGA. Printre alţi sustinători financiari se numără: Guvernul olandez (334.000 €), Fondul Sigrid Rausing (209.945 €) şi Fundaţia pentru o Societate Deschisă – fondată de filantropul şi miliardarul George Soros (200.000 €). Comisia Europeană este cel mai mare contribuitor financiar al ILGA-Europa, organizaţie concepută să influenţeze aceeaşi Comisie Europeană precum şi Parlamentul European.

2, Federația Internațională a Planificării Familiale din Europa (IPPF – EN)

Sediu: Belgia
Director Regional: Vicky Claeys (Belgia) din 2003

IPPF EN este una din cele şase unităţi regionale ale Federaţiei Internaţionale de Planificare a Familiei, unul dintre cei mai mari furnizori de avort precum şi un proeminent lobbyst din Europa în probleme precum avortul dar şi în domeniul „sănătăţii sexuale şi a reproducerii”.

IPPF EN colaborează cu instituţiile europene precum şi cu alte agenţii ale Naţiunilor Unite (UNFPA, WHO, UNDP, UNICEF, OECD). IPPF EN are statut participativ în Consiliul European şi statut consultativ special în Consiliul economic şi social al Naţiunilor Unite (ECOSOC). Are statut de observator în EurNGO şi în Forumul parlamentar inter-european pentru Populaţie şi Demografie (Inter-European Parliamentary Forum on Population and Development- EPF).

Declaraţiile financiare ale IPPF pentru anul 2012 evidențiază un venit total de 144,8 milioane dolari americani (2011: 127,6 milioane $). Declaraţia menţionează de asemenea că, cea mai importantă sursă de venit a IPPF o reprezintă subvenţiile guvernamentale, care reprezintă 62% (2011: 70%) din venitul total. Numărul total mediu de salariaţi angajaţi în timpul anului 2012 pe bază de contract cu normă întreagă a fost de 322 (2011: 309). Cheltuielile Federaţiei în 2012 au fost de 123 miloane dolari americani.
Printre numeroşii săi susţinători financiari se numără: EuroNgo, Comisia europeană (CE), Fundaţia Ford, Fundaţia William & Flora Hewlett, Fundaţia John D & Catherine T. MacArthur, Fundaţia David & Lucile Packard şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

Asociaţia non-profit European Dignity Watch a publicat un raport ce evidenţiază agresiva agendă pro-avort a IPPF dar şi numeroasele proiecte realizate de acestă organizaţie pe bază de susţinere financiară din partea Comisiei Europene. Raportul include şi analiza limitărilor legale ale Uniunii Europene de a subvenţiona avortul.

Organizația este activă și în România prin afiliata sa, Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală (SECS).

3, Marie Stopes International (MSI)

Sediu: Regatul Unit (Londra). Director interimar: Michael Holscher.

Marie Stopes Internaţional este unul dintre cei mai mari furnizori de avort ce joacă un rol proemiment făcând lobby pentru legislaţia pro-avort, prin „Biroul European” ce îşi are sediul la Bruxelles şi care conduce, de asemenea, secretariatul Grupului de lucru al Parlamentului European pe probleme de sănătate reproductivă, HIV/AIDS şi dezvoltare (European Parliament Working Group on Reproductive Health, HIV/AIDS and Development-EPWG).

Declaraţiile sale financiare pentru anul 2011 arată că principala sursă de fonduri a MSI în 2011 au fost: „rambursările guvernamentale şi taxele încasate pentru serviciile de sănătate reproductivă” ce s-au ridicat la nivel mondial la suma de 79,1 milioane £, sprijinul pentru venit la nivel internaţional s-a ridicat la 37,0 milioane £, fonduri din partea finanţatorilor statutari şi a altor agenţii guvernamentale au rezultat în suma de 18,3 miloane £, alte venituri reprezetand 10,7 miloane £. Cheltuielile generate de activităţile pe anul 2011 au fost de 139,9 milioane £. Efectivul mediu de personal angajat în 2011 a fost de 6.981.

Veniturile de tip grant primite de MSI provin de la surse precum: Uniunea Europeană, Naţiunile Unite, Fundaţia Packard, Ţările de Jos, Finlanda, trusturi şi fundaţii britanice şi din părea Agenţiei pentru dezvoltarea internaţională SUA (USAID).

4, Centrul pentru Drepturi Reproductive (CRR)

Sediu: New York
Președinte și director executiv: Nancy Northup

Centrul pentru drepturi reproductive (CRR) este un important grup american destinat litigiilor și lobby-ului pentru politicile pro-avort din întreaga lume. Campaniile sale se concntrează pe promovarea interpretării pro-avort a Convenţiei privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW), pe lupta împotriva programelor educative ce promovează abstinența, pe legalizarea avortului şi promovarea contracepţiei.

Veniturile CRR pe anul fiscal 2011 s-au ridicat la valoarea totală de 15,495 milioane $ din care 10,86 milioane $ au reprezentat alocări de subvenţii şi acte de donaţie. Din aceştia, 56% au provenit de la fudatii precum: Fundaţia William and Flora Hewlett, Fundaţia David şi Lucile Packard, Fundaţia Ford, Fundaţia John D. and Catherine T. MacArthur, şi Fundaţia George Soros: Societatea deschisă. CRR primeşte de asemenea suport financiar din partea Fondului ONU pentru populaţie (UNFPA), care pretinde o poziţie neutră în problema avortului.

NotĂ: Organizația este activă, indirect, și în România.

5, European Humanist Federation (EHF)

Sediu: Belgia
Președinte: Pierre Galand (Belgia)

European Humanist Federation (EHF) pretinde a fi „cea mai mare organizaţie umbrelă a asociaţiilor umaniste din Europa”, incluzând „mai mult de 50 de organizaţii umanitare şi seculare din mai mult de 20 de ţări europene”. Organizaţia cuprinde inclusiv membri individuali. Aceasta colaborează îndeaproape cu Internaţional Humanist and Ethical Union (IHEU). EHF ţinteşte cu radicalitate separarea dintre religie şi stat în întreaga Europa şi duce în mod activ campanii, cel mai notabil împotriva „libertăţii de religie şi conştiinţa şi a libertăţii de exprimare” în cadrul Uniunii Europene.

EHF, întodeauna îndreptată împotriva drepturilor celorlalţi : împotriva existenţei crucifixurilor în sălile de clasa, a libertăţii celorlaţi de a se comportă în tandem cu propria conştiinţa, împotriva libertăţii celorlalţi de a manifesta religia în care cred sau de a-şi exprima propriile vederi în spaţiul public, împotriva protejării dreptului la viaţă a nenăscuților.

EHF este oficial recunoscută drept un partener de dialog în Uniunea Europeană, colaborând cu membrii Parlamentului European care sunt împotriva vieţii, a religiei şi a familiei. Organizaţia este activă în mod special în OSCE, țintind ceea ce ei numesc „privilegiile religioase”. EHF publică de asemenea broşuri (de ex „Umanism şi laicitate în Europa”) şi organizează conferinţe pe teme precum umanismul şi secularismul cu suport financiar din partea Comisiei Europene.

6, International Commission of Jurists (ICJ)

Sediu: Geneva, Elvetia
Președinte: Prof. Sir Nigel Rodley (Regatul Unit)

Internaţional Commission of Jurists (ICJ) este o organizaţie internaţională non-guvernamentală alcătuită din până la şaizeci de avocaţi (inclusiv judecători de rang înalt, avocaţi şi academicieni) dedicaţi asigurării, prin intermediul legii, a respectului pentru „standardele drepturilor umane internaţionale”.

ICJ este un promotor proeminent al agendei juridice a homosexualităţii. Alături de alte promotoare LGBT (de ex. ILGA-Europe, FIDH, BAAF) intervine în cazuri prezentate în faţa Curţii europene pentru drepturile omului (de ex. X şi alţii v. Austria). Totodată, participă în litigii prin amicus curiae sau avize ale experţilor, organizează training-uri şi workshop-uri. Şi, folosindu-se de propria interpretare a drepturilor omului, publică ceea ce poartă numele de „instrumente legale pentru uzul practicanţilor” precum: Orientare sexuală, identitate sexuală şi justiţie: manual de drept comparativ.

În 2012, suma strânsă de ICJ pe baza donaţiilor s-a ridicat la 8,6 milioane CHF (venitul total este aproximativ acelaşi. Printre donatorii ICJ se numără: Fundaţia John D.şi Catherine T. MacArthur, Fundaţia Ford, Fundația pentru o societate deschisă – fondatori ai altor organizaţii ce promovează avortul şi agenda homosexuală, precum: Catholics for Choice, Center for Reproductive Rights şi International Planned Parenthood.

Printre fondatorii ICJ se mai includ: Comisia Europeană, guvernele Australiei, Danemarcei, Finlandei, Luxemburgului, Olandei, Norvegiei, Elveţiei, SUA şi cel al Regatului Unit.

7, Human Rights Watch (HRW)

Sediu: New York
Birouri in Europa: Amsterdam, Berlin, Bruxelles, Geneva, Londra,Paris, Zurich
Director executiv: Kenneth Roth

Human Rights Watch, cunoscută anterior (1978-88) drept Helsinki Watch este una dintre organizaţiile de top din lume ce pledează în favoarea a ceea ce pot fi generic numite „drepturile omului”, susţinând, în întreagă lume, inclusiv practica avortului şi agenda homosexuală.

Site-ul HRW afirmă faptul că organizaţia „se luptă pentru drepturile persoanelor lesbiene, gay, bisexuale şi transexuale cu ajutorul unei serii de activişti ce reprezintă multiple identităţi şi probleme”.

HRW este într-o proporţie însemnată implicată în acţiuni de lobby în cadrul U.E. şi se bucură de influenţă considerabilă prin intermediul politicilor pe care le elaborează.

Site-ul propriu pretinde că organizaţia este independentă. O privire mai atentă peste principalii finanţatori ar putea contura o altă impresie. În 2011, HRW a primit un grant de 100 de milioane de dolari americani din partea Fundaţiei pentru o Societate Deschisă. Asta însemnă 100 milioane $ din totalul de $128 milioane primite din contribuţii şi granturi de HRW în anul financiar 2011, în condiţiile în care, în 2010, suma totală rezultată în urmă strângerii de contribuţii şi granturi a fost de 34 milioane $. Contribuţia de 100 milioane $ din partea Fundaţiei pentru o Societate Deschisă va fi plătită în tranşe de 10 milioane $ anual, în decursul a zece ani. Prima tranşă a fost primită în ianuarie 2011. Fundaţia pentru o Societate Deschisă a fost fondată şi este condusă de filantropul şi miliardarul George Soros – suporter a numeroase organizaţii axate pe promovarea avortului şi a agendei juridice privind homosexualitatea.

8, European Women’s Lobby (EWL)

Sediu: Belgia
Președinte: Viviane Teitelbaum

EWL pretinde a fi cea mai mare asociaţie ce luptă pentru drepturile femeii din U.E şi totodată un promotor al drepturilor femeii şi al egalităţii dintre sexe.

Cu toate acestea, activităţile EWL arată în mod clar că această asociaţie este un puternic susţinător al avortului şi agendei juridice privind homosexualitatea în cadrul U.E. Pe site-ul sau, EWL afirmă deschis că dreptul la obiecţie pe motive de conştiinţă ar face „mai dificil accesul femeilor la avort” şi cere cu insistenţă mai multă „educaţie sexuală” în statele membre U.E. EWL îşi exprimă de asemenea sprijinul pentru SRHR (drepturile sexuale și reproductive) şi cere ca acestea să se numere printre drepturile omului recunoscute în cadrul U.E. Sprijinul acordat agendei juridice privind homosexualitatea include şi participarea la Conferinţa anuală a ILGA Europe – Asociaţia Internaţională a Lesbienelor şi Homosexualilor.

Conform site-ului său web, EWL declară că primeşte 83% din bugetul sau total de 1,097 milioane € drept grant din partea Comisiei Europene. Totodată, îşi afirmă statutul consultativ atât în Consiliul Europei cât şi în Consiliul Economic şi Social al Naţiunilor Unite, poziţie demnă de a fi luată în vedere dat fiind faptul că una dintre cerinţele impuse ONG-urilor ce doresc statut consultativ în Naţiunile Unite este acela ca: „partea cea mai însemnată a fondurilor organizaţiei în cauză să rezulte din contribuţiile filialelor naţionale, a membrilor individuali sau a altor părţi non-guvernamentale”.

Au fost manifestate preocupări cu privire la poziţia controversată a EWL şi a faptului că Comisia Europeană este principalul său finanţator (i.e din cauza faptului că este finanţată de acelaşi organism pe lângă care face lobby).

9, Catholics for Choice (CFC)

Sediu: Țarile de Jos
Președinte: Jon O’Brien

Catholics for Choice nu numai că este de acord cu practica avortului dar duce şi campanii radicale în sprijinul acesteia. Pe site-ul organizaţiei se afirmă că avortul trebuie să fie „sigur, legal şi cu adevărat accesibil”. Împreună cu Naţional Secular Society, European Humanist Federation şi alte organizaţii seculare extremiste face parte din comitetul consultative al Platformei Parlamentului European pentru secularism în politică, organizaţia menţinându-şi prezenţa în U.E.

CFC se autodescrie drept „o voce a catolicilor ce cred în faptul că tradiţia catolică sprijină dreptul moral şi legal al femeii de a-şi urma conştiinţa în ceea ce ţine de sexualitate şi sănătate reproductivă”. Cu toate acestea, organizaţia este finanţată aproape exclusiv de fundaţii seculare şi indivizi precum: Fundaţia Buffett, Fundaţia David and Lucile Packard, Fundaţia Ford, Fundaţia John D. şi Catherine T. MacArthur şi de Fundaţia William şi Flora Hewlett. Toţi aceşti finanţatori sunt importanţi susţinători ai agendei avortului (alte ONG-uri pro-avort finanțate, în SUA, sunt de ex. Liga naţională pentru avort şi drepturile reproducerii-Naţional Abortion and Reproductive Rights Action League, Organzatia naţională pentru femei – Naţional Organization for Women şi Planned Parenthood).

Alţi finanțatori ai CFC sunt Fundaţia pentru o Societate Deschisă creată de George Soros, Fundaţia Playboy şi Fundaţia Turner.

10, National Secular Society (NSS)

Țara/Sediu : Regatul Unit
Președinte: Terry Sanderson (din 2006)

The Naţional Secular Society este o organizaţie britanică ce activează în mod constant în Europa împotriva libertăţii religioase cerând separarea bisericii de stat, denigrând religia şi considerând-o subiect ce nu îşi are locul în sfera publică. Organizaţia promovează de asemenea agenda legală privind homosexualitatea. Ca exemplu, în 2012, NSS a intervenit pe lângă Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauzele Eweida şi Chaplin c. Regatului Unit respectiv Ladele şi McFarlane c. Regatului Unite argumentând împotriva dreptului reclamanţilor de a-şi manifesta religia întrucât aceasta ar pune în pericol „drepturile persoanelor gay”.

NSS este o organizaţie membră a Internaţional Humanist and Ethical Union (IHEU). De multe ori a fost activă în Europa (în cadrul Consiliului Europei şi Parlamentului European) şi în cadrul Naţiunilor Unite drept reprezentant al IHEU, fiind în strânsă colaborare cu Roy Brown în Consiliul ONU pentru drepturile omului de la Geneva. Organizaţia se află, de asemenea, în comitetul consultativ al Platformei Parlamentului European pentru Secularism în Politică (European Parliament Platform for Secularism în Politics – EPPSP).

NSS nu face publice informaţiile cu privire la membrii organizaţiei. Cu toate acestea, descrie sub sintagma de „asociaţi onorifici” pe acei „remarcabili susţinători în domeniul politic, al drepturilor omului, în ştiinţe, filosofie, artă, jurnalism şi media”. Printre aceştia se numără Michael Cashman (fost membru al Parlamentuui European), Sophie în’t Veld (membră PE), Mary Honeyball (membră PE), Prof. Peter Atkins şi Prof. Richard Dawkins.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s