Mănăstiri frumoase din România

Monasteries_Manastiri_Romania_Suceava_Bucovina_Celendo

Se spune că Biserica este locul în care te simţi mai aproape de Dumnezeu! Te rogi pentru binele tău, pentru binele celor apropiaţi şi, de ce nu, pentru binele lumii întregi. România este cunoscută, însă, şi pentru mănăstirile seculare, în special cele din Bucovina.

Vă prezint cele mai frumoase şi mai importante lăcaşe de cult din ţara noastră.

1 Mănăstirea Agapia

Agapia este una dintre cele mai mari mănăstiri de maici din România, cu circa 400 de maici. Cu o vechime de aproape 369 de ani, Agapia a fost construită într-un decor de vis, într-o pădure aflată la 3 km de satul Agapia şi la 9 km de oraşul Târgu-Neamţ. Arhitectura este superbă, iar frescele mănăstirii au fost pictate de marele Nicolae Grigorescu între 1858 şi 1861. Cel care a ctitorit acest lăcaş a fost hatmanul Gavriil, nimeni altul decat fratele voievodului Vasile Lupu. Acesta a ridicat mănăstirea cu hramul “Sfinţilor Voievozi Mihail si Gavril”, lucrare care a durat 2 ani, între 1641 şi 1643. Mănăstirea Agapia a fost inclusă pe lista monumentelor istorice din județul Neamț în anul 2004.

sursa foto: turisminromania.ro

2 Mănăstirea Bistriţa ( jud. Vâlcea )

Cu o vechime de peste jumătate de mileniu, Bistriţa este una dintre cele mai frumoase mănăstiri din sudul ţării. Aflată pe valea râului Bistriţa, într-o zonă atât de pitorească şi retrasă, mănăstirea a fost construită de boierii Craioveşti în perioada 1492-1494! Lăcaşul nu a rămas în picioare decât 15 ani, până în 1509, când Mihnea Vodă, aflat în conflict cu boierii Craioveşti, a dărâmat construcţia sfântă. Mănăstirea a fost ridicată la loc tot de boierii Craioveşti între 1515 şi 1519, în timpul domniei lui Neagoe Basarab. La Bistriţa au fost aduse moaștele Sfântului Grigorie Decapolitul de către banul Barbu Craiovescu al Olteniei. Constantin Brâncoveanu a donat şi el un clopot şi o icoană făcătoare de minuni a Sfintei Ana. Se spune că tot aici a fost tipărită prima carte în limba română

sursa foto: christianferoviarul.blogspot.com

sursa foto: visiteroumanie.com

3 Mănăstirea Brâncoveni

Zidită în 1640 de Matei Basarab, mănăstirea Brâncoveni se află la o distanţă de 20 de km sud-vest de Slatina. Din acea perioadă nu mai sunt păstrate decât turnul-clopotniţă, stăreţia şi o parte din zidul din incinta mănăstirii. Mănăstirea a fost ridicată în locul ansamblului arhitectural Brâncoveni, construit de familia Brâncovenilor ca loc de refugiu.

Biserica a fost grav avariată în timpul războiului dintre turci şi austrieci între anii 1716-1718. Cutremurul din 1838 a scuturat mănăstirea şi mai rău. Se spune că domnitorul Constantin Brâncoveanu si-a petrecut copilăria şi adolescenţa în acest lăcaş de cult. Tot aici au fost înmormântaţi şi părinţii şi fratele său.

sursa foto: basilica.ro

4 Mănăstirea Cernica

Cunoscuta mănăstire de la marginea Bucureştiului este aşezată într-un peisaj pitoresc, înconjurată de păduri vechi de secole, la fel ca şi mănăstirea. Chiliile celor 84 de călugări sunt ocrotite de o cetate largă, ansamblu care a făcut faţă primejdiilor de-a lungul veacurilor. Lăcaşul a fost ctitorit în 1608 de vornicul Cernica Ştirbei, împreună cu soţia sa, Chiajna, cu hramul Sfântului Nicolae. Din păcate, Mănăstirea a fost afectată destiu de serios de cutremurul din 1802. Biserica a fost refăcută de stareţul Timotei între ani 1809 şi 1815.

sursa foto: judetulilfov.eu

5 Mănăstirea Comana

Anul trecut s-au împlinit 550 de ani de când marele domnitor Vlad Ţepeş a ctitorit mănăstirea din judeţul Giurgiu. O bisericuţă de lemn, o clopotniţă şi câteva chilii construite într-un loc inaccesibil: o insuliţă, în mijlocul mlaştinilor. În perioada 1699-1701, Şerban Cantacuzino reface întreaga mănăstire, care devine loc de veci pentru familia Cantacuzino şi pentru fiul lui Mihai Viteazu, Nicolae Pătraşcu.

sursa foto: crestinortodox.ro

6 Mănăstirea Cozia

Una dintre cele mai cunoscute, cele mai frumoase şi cele mai vizitate mănăstiri din România. A fost inagurată în data de 18 mai 1388 de domnitorul Mircea cel Bătrân la Călimăneşti, “satul boierului domniei mele, Nan Udoba…”. Cu o istorie de peste 6 secole, Biserica a fost reabilitată de mai multe ori de-a lungul vremii, de Neagoe Basarab, Radu Paisie şi Constantin Brâncoveanu. Picturile au fost realizate într-un an de zile, între 1390 şi 1391. Mănăstirea se află chiar pe malul Oltului, iar aici a fost înmormântat chiar marele domnitor, Mircea cel Bătrân.

sursa foto: travelsplendid.ro

sursa foto: crestinortodox.ro

7 Mănăstirea Curtea de Argeş

Toată lumea a auzit de mănăstirea Curtea de Argeş, şi după ce a citit Meşterul Manole. Biserica şi tot ansamblul au fost ctitorite de Neagoe Basarab între 1512 şi 1517, pe locul vechii Mitropolii. Pictura interioară a fost realizată în 1526, în timpul domniei lui Radu de la Afumaţi. Este una dintre capodoperele artei universale ai epocii post-bizantine.

sursa foto: crestinortodox.ro

8 Mănăstirea Clocociov

Aflată la marginea oraşului Slatina, mănăstirea Clocociov este una dintre cele mai vechi aşezăminte monahale din România. Ansamblul a fost construit în 1645 de Dinicu Buicescu, avnând hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril. Unele documente atestă faptul că mănăstirea a fost ctitorită de Mihai Viteazu între 1593 şi 1601, însă datorită deteriorării, a fost nevoie de o reconstrucţie de la temelii, în timpul lui Matei Basarab.

Lăcaşul a suferit mai multe renovări de-a lungul timpului din cauza cutremurelor, ultima având loc între anii 1980 şi 1982. Este una dintre cele mai frumoase mănăstiri şi una dintre principalele atracţii turistice ale Olteniei.

9 Mănăstirea Moldoviţa

Istoria acestei Biserici a început în anul 1402 când a fost pusă prima cărămidă, în timpul domniei lui Alexandru cel Bun. Construcţia a durat până în 1410. Din păcate, Biserica s-a prăbuşit şi a fost ridicată din temelii în 1532 de Petru Rareş, nimeni altul decât fiul lui Ştefan cel Mare. Aşezarea era mai mult o cetate, fiind dotată cu ziduri înalte, pereţi groşi şi tunuri de pază. Fortăreaţa a constituit un punct strategic în apărarea Moldovei, fiind cetatea de strajă a Moldovei de Nord.

Biserica are hramul “Buna Vestire” iar arhitectura are elemente de artă bizantină şi gotică.

sursa foto: cazareonline.ro

sursa foto: manastiriortodoxeromane.blogspot.com

10 Mănăstirea Neamţ

Ştefan cel Mare a reuşit aici una dintre cele mai importante opere de arhitectură feudală din istoria acestei ţări. Povestea acestei mănăstiri începe însă cu mai mult timp înainte. Se spune că prima Biserică, din lemn, a fost construită aici de câţiva călugări prin anul 1270. Din motive necunoscute, aceasta a fost înlocuită de un lăcaş din piatră ctitorit de Petru 1 Muşat, un secol mai târziu. Actuala Biserică a fost ridicată în timpul domniei lui Ştefan cel Mare şi poartă hramul “Înălţarea Domnului”. Înăuntrul mănăstirii pot fi admirate două Biserici, două paraclise, o clopotniţă cu 11 clopote, Seminarul Teologic “Veniamin Costache” şi un muzeu cu o colecţie de artă bisericească.

sursa foto: pelerinaj.md

11 Mănăstirea Putna

Este, cu siguranţă, cea mai cunoscută mănăstire din România! Mihai Eminescu spunea despre Putna că este “Ierusalimul neamului românesc”.

Potrivit cronicarilor moldoveni ai timpului, Ştefan cel Mare a ordonat începerea lucrărilor în anul 1466. Mănăstirea a fost terminată 3 ani mai târziu, urmând ca fortificaţiile şi turnul să fie gata în 1481. Biserica a avut de suferit rău, când oştile cazace conduse de Timuş Hmelniţki au atacat cetatea. Aceasta a fost restaurată în 1654 sub domnia lui Eustatie Dabija. Ultima oară, mănăstirea a fost reabilitată între 1961 şi 1975.

Din vechea clădire construită de Ştefan cel Mare a mai rămas doar Turnul Tezaurului. Aici, în vreme de luptă, erau adăpostite odoarele mănăstirii. Lăcaşul poartă hramul “Adormirea Maicii Domnului”. Mănăstirea Putna are o istorie frumoasă. Se spune că Ştefan cel Mare, “cnd s-a apucat să facă mănăstirea Putna, a tras cu arcul Ştefan Vodă dintr-un vârf de munte ce este lângă mănăstire, şi unde a ajuns săgeata, acolo a facut Pristolul în Altar…Pus-au şi pe trei boiernaşi de au tras, pe vătavul de copii şi pe doi copii din casă; deci unde au căzut săgeata vătavului de copii au făcut poarta; iar unde a căzut săgeata copilului din casă, a făcut clopotniţa…”

Putna este locul în care Ştefan cel Mare îşi doarme somnul de veci…

sursa foto: casahumor.ro

sursa foto: crestinortodox.ro

12 Mănăstirea Sfinţii Trei Ierarhi

Aflată în plin centrul istoric al Iaşiului, Biserica este un adevărat monument religios al României. În faţa mănăstirii se poate vedea piatra pe care scrie: “”…am ridicat acestă ctitorie în numele celor trei sfinți: Vasile cel Mare, Grigore Teologul, Ioan Gură de Aur și a fost sfințită în luna mai, ziua a șasea, a anului 7147 (1639) de mitropolitul Varlaam.” Sunt cuvintele fostului voievod al Moldovei, Vasile Lupu. Construcţia lăcaşului a durat 2 ani, între 1637 şi 1639, ca necropolă domnească.

În 1641, în această mănăstire au fost aduse moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva. Ceea ce o fac unică sunt ornamentaţia exterioară, broderia de piatră ce se întinde de la temelie până la turle.

sursa foto: crestinortodox.ro

13 Mănăstirea Suceviţa

O Biserică de lemn fost aşezată mai întâi, pe râul Suceviţa, între dealuri, pe la începutul secolului al XVI-lea. Pentru a deveni Biserica pe care o putem vedea acum, o femeie a muncit aproape o viaţă întreagă. Se spune că, pentru a-şi spăla păcatele, o femeie a cărat, timp de 30 de ani, folosindu-se de carul său cu boi, piatra necesară ridicării lăcaşului.

Mănăstirea a fost ctitorită de boierul Gheorghe Movilă, în 1584. Situată pe şoseaua dintre Rădăuţi şi Câmpulung Moldovenesc, Biserica îmbină elemente de arhitectură bizantină şi gotică, plus alte câteva trăsături ale Bisericilor vechi de lemn din Moldova.

sursa foto: crestinortodox.ro

sursa foto: crestinortodox.ro

14 Mănăstirea Voroneţ

Mănăstirea este situată la 4 km de oraşul Gura Humorului, chiar în satul cu acelaşi nume, Voroneţ. După Putna, este cea mai importantă ctitorie a lui Ştefan cel Mare. Construcţia a început în 1488 şi a avut o durată record pentru acele vremuri: numai 4 luni şi jumătate. Special este faptul că Mănăstirea este printre singurele care încă îşi mai păstrează în mare parte forma iniţială.

Picturile din interior sunt dintre cele mai cunoscute şi se spune că au fost realizate în timpul domniei lui Ştefan cel Mare. Cele mai importante picturi sunt “Cina cea de taină”, “Împărtăşirea Apostolilor” şi “Spălarea picioarelor”. În exterior se poate admira una dintre cele mai importante picturi ale artei feudale româneşti. Pe zidul de vest poate fi observată scena “Judecăţii de Apoi”. Aici au fost înmormântate personalităţi ca Sfântul Daniil Sihastru şi Mitropolitul Grigore Roşca.

sursa foto: dli.ro

Surse articol :

1, http://topu.ro/top-14-manastiri-din-romania-partea-1/

2, http://topu.ro/top-14-manastiri-din-romania-partea-a-2-a/

Un gând despre &8222;Mănăstiri frumoase din România&8221;

 1. OFF TOPIC IMPORTANT

  ,,Dumneavoastra spuneti ca ereticii sunt aceeasi crestini ca si noi. De unde ati scos una ca asta? Doar poate vreunul care se numeste crestin si nu stie nimic despre Hristos, datorita nemarginitei sale ignorante, se va arata de acord sa se recunoasca tot atat de crestin cat si ereticii, fara sa deosebeasca sfanta credinta crestina, de puii blestemului, de ereziile hulitoare de Dumnezeu. Altfel jdeca cu privire la acestea adevaratii crestini! Numeroase soboare de Sfinti au primit cununa muceniciei, au ales mai degraba cele mai crancene si mai indelungate chinuri, inchisoarea, exilul, decat sa-si dea acordul la partasania cu ereticii in invatatura lor hulitoare de Dumnezeu. Biserica Universala a recunoscut intotdeauna erezia ca un pacat de moarte, a recunoscut intotdeauna ca omul molipsit de boala groaznica a ereziei e mort sufleteste, strain de har si de mantuire, fiind in comuniune cu diavolul si cu pieirea lui… Cu deosebire se remarca la eretici ura neimpacata catre fiii adevaratei Biserici si setea lor de a se adapa cu sangele acestora! Erezia se conjuga cu incrancenarea inimii, cu o groaznica intunecare si stricare a mintii, erezia se mentine cu incapatanare in sufletul molipsit de ea si cat de trudnica este vindecarea omului de aceasta infirmitate! orice erezie contine intr-insa hula impotriva Duhului Sfant; fie huleste o dogma a Duhului Sfant, fie o lucrare a Duhului Sfant, dar neaparat huleste Duhul Sfant. Esenta oricarei erezii este hulirea de Dumnezeu.”

  NU ÎNTÂMPLĂTOR AM ALES ACEST FRAGMENT DIN ÎNVĂȚĂTURA SFÂNTULUI IGNATIE BRIANCIANINOV… DACĂ CITIȚI CU ATENȚIE MAXIMĂ VEȚI VEDEA CĂ DENIGRATORII ȘI HULITORII PĂRINTELUI ARSENIE BOCA SUNT ERETICI! ASTA DACĂ ADMITEM SFINȚENIA PĂRINTELUI ARSENIE BOCA… PENTRU CĂ EI HULESC O LUCRARE A DUHULUI SFÂNT, PE UN SFÂNT AL LUI DUMNEZEU… AJUNGÂND ASTFEL ÎN MOD INDIRECT SĂ-L HULEASCĂ PE DUMNEZEU…

  SPUNÂND ACESTEA, CU AJUTORUL LUI DUMNEZEU CONSIDER CĂ M-AM ȚINUT DE CUVÂNT, CÂND AM PROMIS ÎNTR-UN COMENTARIU CĂ VOI DOVEDI ÎNȘELAREA ÎN CARE SE AFLĂ… EA S-A DOVEDIT MAI MULT DECÂT ATÂT: EREZIE! ȘI DISTINȘII ,,TEOLOGI” (POATE CHIAR SUNT STUDENȚI LA TEOLOGIE SAU AU TERMINAT TEOLOGIA, DAR ASTA NU CONTEAZĂ; PĂRINTELE ARSENIE BOCA SPUNEA CĂ TEOLOGIA NU SE ÎNVAȚĂ, CI TREBUIE TRĂITĂ, ALTFEL POȚI FI ȘI ATEU TEOLOG) S-AU PRINS FĂRĂ SĂ-ȘI DEA SEAMA ÎN ACUZAȚIILE LOR ÎN PROPRIA SURSĂ FOLOSITĂ, PENTRU CĂ EI ÎN FAPT AU RĂSTĂLMĂCIT DUPĂ BUNUL PLAC ÎNVĂȚĂTURA SFÂNTULUI IGNATIE…

  Intenția mea nu a fost să monopolizez atenția… Dar cineva trebuia să apere adevărul în fața atâtor atacuri subversive și manipulatorii… Am realizat ce strategii perfide au folosit pentru a discredita nu doar personalitatea părintelui Arsenie Boca, ci și a tuturor comentatorilor care aveau o cu totul altă părere decât dânșii, denigratorii, hulitorii și inchizitorii sfinției sale…

  MI-A FOST DE UN REAL AJUTOR CINE CREDEȚI? FRATELE SACCSIV, CARE TOCMAI A POSTAT UN ARTICOL DESPRE SFÂNTUL IGNATIE BRIANCIANINOV, CU FRAGMENTE DIN ÎNVĂȚĂTURA SA… ÎI MULȚUMESC FRUMOS…

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s